Програмен съвет

проф. д-р Димитър Димитров,  декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на  катедра „Национална и регионална сигурност“ в УНСС

доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“ в УНСС

доц. д-р Деница Горчилова,  научен секретар в катедра „Публична администрация“ в УНСС

доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“ в УНСС и директор на Център за социологически и психологически изследвания при УНСС

доц. д-р Блага Благоева,  ръководител на катедра „Политология“ в УНСС

проф. д-р Николай Арабаджийски, преподавател в секция „Публична администрация“ към Департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет.

Илия Кузманов, председател на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“

Валентин Попов, председател на УС на СФСМВР