Организационен комитет

Радостина Якимова, директор на Фондация „Общество и сигурност“

Ясен Цветков, докторант в катедра „Публична администрация“

Александър Йолов, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“

ас. д-р Тодорка Кинева, катедра „Икономическа социология“

Екатерина Митанкова, докторант в катедра „Политология“