Условия за участие в Конференцията

В Конференцията с научни доклади могат да участват: 

Студенти,  които завършват магистратура от висши училища в България и проявяват интерес към темата на научно-практическата конференция;
Преподаватели и докторанти от висши училища, които да представят свои изследвания и разработки по темата на научно-практическата конференция.

Експерти от неправителствен сектор, професионални и браншови организации

Експерти по темата „Обществен ред и сигурност“ в държавна администрация, политически централи и представители на политически организации;