Важни дати за предаване на резюмета и доклади!

ДО 15 ЮНИ 2017 г.набиране на резюмета на научни доклади, които включват:  темата на доклада, панелът, в който авторът смята, че попада докладът и описание на основните акценти и теми, които ще бъдат представени в научния доклад ( до 200 думи).  Резюметата ще бъдат набирани посредством специална регистрационна форма, която е публикувана на сайта на Конференцията. Авторите трябва да предоставят задължително контактна информация ( телефон и имейл), която да бъде използвана от представителите на организационния комитет в случай, че има възникнали въпроси.
ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2017 г.предоставяне на научните доклади.