Сборник с доклади от Научно-приложната конференция

Вече е отпечатан сборникът с доклади от научно-приложната конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“. Той ще бъде наличен след 13 март 2018 г. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, а в електронен вариант може да бъде свален от тук.