Фондация „Общество и сигурност“

Фондация „Общество и сигурност“
Ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет. М, оф. 5
Тел. +359 2 983 44 45
e-mail: conference.MoI2030@gmail.com
ssf@ssf-bg.eu

*Изпращайте Вашите запитвания, резюмета  и доклади на посочените имейли.